ورود به سایت

مانورساماندهي شبكه هاي توزيع برق زنجان با رويكردپدافندغيرعامل:

اصلاح وبهينه سازي 20كيلومترشبكه20كيلوولت دريك روز

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، در راستاي آمادگي وهماهنگي بين اكيپ هاي اجرايي براي مقابله با حوادث غيرمترقبه درسريعترين زمان ممكن،  مانور واقعي اصلاح شبكه فشار متوسط از خروجي زنجان چوب كه مراكز صنعتي و نقاط حساس واستراتژيك شهرستان زنجان را تغذيه مي كند به طول 20كيلومتر با حضور مهندس كرامتي مديركل بحران ،مهندس ميرزايي مديركل پدافند غيرعامل استانداري زنجان و نيز مهندس كاظمي مديرعامل و جمعي از معاونين ومديران اين شركت اجرا گرديد.

مانور اصلاح وساماندهي شبكه ي فشارمتوسط خروجي زنجان چوب با هماهنگي وبرنامه ريزي معاونت بهره برداري وديسپاچينگ و با مديريت حوزه ي اموربرق غرب شهرستان زنجان در قالب 12 اكيپ عملياتي با هدف پيشگيري از حوادث غيرمترقبه در نقاط حساس شهرستان و افزايش آمادگي وهماهنگي اكيپ هاي اجرايي برگزار گرديد و با رعايت اصول پدافند غيرعامل و مديريت بحران شبكه اي به طول 20 كيلومتر بازديد و اصلاح وبهينه سازي شد.

در اين مانور يكروزه كه در حضور مديركل بحران وپدافند غيرعامل استانداري زنجان اجرا مي شد اكيپ هاي عملياتي  ضمن ايمن سازي محل از طريق ارتينگ شبكه هاي توزيع برق و بكارگيري تجهيزات ايمني فردي و گروهي طبق سناريوي از پيش تعيين شده در سريعترين زمان ممكن به ساماندهي شبكه پرداختند .گفتني است حجم پروژه ي اجرا شده به گونه اي بود كه در مواقع عادي ضمن اعمال خاموشي برق طولاني مدت براي مشتركين صنعتي و مراكز حساس شهرستان بيش از يك هفته نيز زمان اجرا نياز داشته ، كه با  انجام مانور مذكور ميزان انرژي توزيع نشده كاهش يافته و مشتركين مورد نظر خاموشي كوتاهي تجربه كردند .

IMG_0714 copy.jpg000071.jpg000069.jpg 

IMG_0779 copy.jpgIMG_0783 copy.jpg IMG_0725 copy.jpg