ورود به سایت
تاريخ انتشار اطلاعيه : 1395/10/25 تاريخ انقضا اطلاعيه : 1395/10/28
خاتمه یافته

اطلاعيه مهم در خصوص مزايده فروش كالاي اسقاط ، نو و كاركرده

به شماره 49_95

به اطلاع كليه شركت كنندگان در مزايده مذكور مي رساند يك قلم از كالاهاي گروه نه (انواع كالاي نو و كاركرده) رديف شماره 45 با مشخصات زير از ليست مشروح در اسناد مزايده حذف مي گردد.

رديفكد كالا​نام كالا​واحد كالا​جمع برآورد فروش​
45​630000901​كنتور سه فاز 120-5 آمپر اكتيو-راكتيو​دستگاه​1427

 

 شركت كنندگان بدون در نظر گرفتن كالاي مذكور ارائه قيمت نمايند.در صورتي كه شركت كننده اي در اين رديف ارائه قيمت نمايد قيمت اين كالا از قيمت كل كسر و مقايسه قيمت بر اساس قيمت محاسبه شده جديد صورت خواهد گرفت. 

شركت توزيع نيروي برق استان زنجان