ورود به سایت

انرژي خورشيدي چيست؟

انرژي خورشيد منبعي پاك، تمام نشدني، بي سرو صدا و بدون خطر و البته فاقد آلودگي و سازگار با محيط زيست است كه با كمي آينده نگري كسي نمي تواند بي خيال آن شود، به ويژه كه بداند هر ميزان برقي كه توليد مي كند، ١٠ برابر نرخي كه به برق مصرفي اش مي پردازد، درآمد به دست مي آورد. ايران در کمربند خورشيدي واقع شده و در عين حال کشوري کوهستاني است که چون اکثر نقاط آن در ارتفاعي بالاتر از ۱۰۰۰ متر از سطح دريا واقع شده اند، توان دريافتي از تابش نور خورشيد در آنها بيشتر است.

در ايران هم روز آفتابي داريم و هم فضاي قابل نصب نيروگاه خورشيدي، و مي توان با نصب صفحات خورشيدي در مسير پرتو هاي خورشيد، برق توليد كرد. اين صفحات در هر ابعاد و ظرفيتي وجود دارند و در فضاهاي كوچكي مثل پشت بام خانه ها ب ه راحتي قابل نصب مي باشند. ما مي توانيم با نصب نيروگاه خورشيدي يك منبع درآمد مطمئن و پايدار براي ٢٠ سال آينده تدارك ببينيم ، با جلوگيري از تابش مستقيم خورشيد بر روي سقف خانه ها، در هزينه هاي مربوط به گرمايش و سرمايش ساختمان خود صرفه جويي كنيم، در كاهش آلودگي هوا و توليد گازهاي گلخانه اي نقش داشته و در نهايت با صرفه جويي در مصرف آب مورد نياز جهت توليد انرژي از طريق ساير روش ها، باعث توسعه ملي شويم.

پتانسيل استان زنجان جهت بهره گيري از انرژي خورشيدي

زنجان در زمره استان هاي مستعد و با پتاسيل بالا براي استفاده از انرژي خورشيدي به شمار مي رود. مناطق مختلف استان زنجان داراي روزهاي آفتابي خوب و کم ابر و با دماي متعادل هستند كه از فاكتورهاي مهم در افزايش راندمان نيروگاه هاي خورشيدي مي باشد. در صورت نصب يك كيلوات سامانه خورشيدي در استان زنجان، مي توان بطور متوسط ١٨٠٠ كيلوات ساعت انرژي برق در طول سا ل توليد كرد.

طرح خريد تضميني برق از مشتركين خصوصي تا سقف ظرفيت انشعاب:

حمايت از گسترش انرژي هاي تجديدپذير و پاك بالاخص انرژي خورشيدي با اعلام تعرفه هاي مناسب خريد تضميني برق از نيروگاه هاي تجديد پذير و پاك به مدت ٢٠ سال توسط دولت در حال انجام است و اين نيروگاه ها به راحتي قابل نصب بر روي پشت بام و يا ساير فضاهاي محدود شهري و روستايي مي باشند.

شركت توزيع نيروي برق استان زنجان به عنوان نماينده سازمان انرژي هاي تجديد پذير و بهره وري انرژي بر ق(ساتبا)، اقدام به فراهم آوردن زيرساخت هاي لازم جهت خريد برق توليدي نيروگاه هاي خورشيدي احداث شده توسط مشتركين تا سقف ظرفيت انشعاب نموده است.

نرخ خريد پايه : 

رديف

ظرفيت نيروگاه خورشيدی​

نرخ پايه (ريال بر كيلووات ساعت)
1​٢٠ كيلووات و كمتر​٨٠٠٠ ​
2​٢٠ تا ١٠٠ كيلووات​٧٠٠٠ ​

 

مزاياي طرح :

  • طول دوره قرارداد ٢٠ ساله و تضميني مي باشد.  
  • اعمال تغييرات نرخ ارز و تورم سالانه به نرخ خريد پايه
  • اعمال نرخ خدمات انتقال به نرخ خريد پايه
  • اعمال ضريب تشويق به نيروگاه هاي استفاده كننده از تجهيزات بومي سازي شده تا ٣٠ % افزايش در نرخ پايه
  • اجازه فروش برق در داخل كشور و در قالب قرارداد هاي مورد تأييد وزارت نيرو پس از اتمام دوره قرارداد به سرمايه گذار

شرايط مورد نياز جهت اجراي طرح و عقد قرارداد:

  • مالکيت و يا داشتن حق انتفاع از ملک و انشعاب به مدت ٢٠ سال
  • نبودن انشعاب موجود از نوع آزاد(موقت)
  • ١٥ مترمربع فضاي بدون سايه انداز در طول روز به ازاي هر كيلووات توان منصوبه

مدارك و مشخصات مورد نياز :

متقاضي حقيقي: نام و نام خانوادگي، شماره پرونده انشعاب برق موجود (بر اساس قبض مشترك )، ظرفيت نيروگاه درخواستي، آدرس پستي، كد پستي، شماره تلفن ثابت و همراه، آدرس و مختصات جغرافيايي محل احداث نيروگاه، اصل فيش برق، كپي شناسنامه و كارت ملي، كپي سند مالكيت يا اجاره ٢٠ ساله محل احداث نيروگاه.

 

متقاضي حقوقي: نام شركت، شماره ثبت، شماره اقتصادي، شماره پرونده انشعاب برق موجود(بر اساس قبض مشترك)، ظرفيت نيروگاه درخواستي، آدرس پستي، كد پستي، شماره تماس، آدرس و مختصات جغرافيايي محل احداث نيروگاه، اصل فيش برق، كپي شناسنامه و كارت ملي اعضاي هيات مديره و صاحبان امضا ، كپي اساس نامه، كپي روزنامه رسمي آخرين تغييرات شركت.