-
ورود به سایت

 

راهبرد مشارکت توانیر.PNG 

 


دانلود بیانیه راهبرد مشارکت شرکت

 

شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان در راستای انجام ماموریت خود، تلاش در دریافت بازخوردهای مردمی و جلب مشارکت‌های ایشان دارد.

تدابیر زیر برای دریافت نظرات، پیشنهادها، انتقادها، شکایات و... اندیشیده شده است:

نظرسنجی

تالار گفتمان​

تماس با مدیرعامل

سامانه ثبت و پیگیری شکایات

نظام پیشنهادات

people.jpg