ورود به سایت

نرم افزار همراه شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان این امکان را ایجاد مینماید تا مشترکین با ثبت نام در این سامانه بتوانند خدمات مورد نیاز خود را بدون مراجعه به شرکت یا دفاتر خدمات مشترکین و تنها از طریق گوشی تلفن همراه خود در هر زمانی و از هر نقطه ای، دریافت نمایند. امکانات این نرم‌افزار به شرح زیر هستند:

- نمایش اطلاعات و وضعیت آخرین قبض

- امکان پرداخت آنی قبض توسط تلفن همراه مشترک

- نمایش سوابق پرداخت و نمودار متناظر آن

- نمایش سوابق مصرف و نمودار متناظر آن

- ثبت قرائت توسط مشترک (خوداظهاری)

- نمایش ماشین حساب تعرفه برای مدیریت مصرف

- امکان ثبت درخواست انشعاب جدید  و امکان پیگیری و پرداخت هزینه انشعاب

- امکان ثبت درخواست افزایش و کاهش انشعاب

- امکان ثبت درخواست تفکیک و ادغام

- امکان ثبت درخواست تغییر نام و مکان

- امکان ثبت درخواست جمع آوری و وصل انشعاب

- امکان ثبت درخواست آزمایش کنتور

و ....

Callout_andriod_app.jpgبرای دانلود اپلیکیشن موبایل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان اینجا ​​کلیک فرمایید.