-
ورود به سایت

  • مطالعه و امکان سنجی استفاده از شبکه های WSN (شبکه های حس گر بی سیم) برای مقابله با سرقت ، کنترل دما و سایر شاخص های بهره برداری و ...

  • طراحی و اجرای ساختمان پست های زمینی پیش ساخته

  • طراحی و ساخت دستگاه تشخیص کابل غیر مجاز قبل از کنتور و دستکاری به روش دیفرانسیلی جریان از طریق Wi-Fi

  • جایابی منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع برق زنجان با الگوریتمهای هوشمند با لحاظ پیش بینی بار و قیود