ورود به سایت

 معاملات

 

 

مناقصه محدود خريد كابل آلومينيومي خودنگهدار به شماره 76_94http://zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-محدود-خريد-كابل-خودنگهدار_76_94.aspxمناقصه محدود خريد كابل آلومينيومي خودنگهدار به شماره 76_94شروع دانلود اسناد از تاريخ : 1394/11/14پايان مهلت ارسال اسناد : تا ساعت 14:00 روز 1394/12/02خاتمه یافته
مناقصه عمومي دو مرحله اي نظارت فني و مالي پروژه ها به شماره 45_94http://zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-نظارت-فني-و-مالي-شماره-45_94.aspxمناقصه عمومي دو مرحله اي نظارت فني و مالي پروژه ها به شماره 45_94تاريخ شروع خريد اسنادو بارگزاري در سايت:1394/08/11مهلت ارسال اسناد :1394/08/30 تا ساعت 14:00خاتمه یافته
مناقصه خريد انواع ترانسفورماتور20 كيلوولت روغني كم تلفات (AB') به شماره 09_95http://zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-انواع-ترانسفورماتور-09_95.aspxمناقصه خريد انواع ترانسفورماتور20 كيلوولت روغني كم تلفات (AB') به شماره 09_95تاريخ شروع فروش اسناد: 1395/02/09تاريخ پايان فروش اسناد : 1395/02/18خاتمه یافته
مناقصه خريد كابل20كيلوولت خشك 185*1 آلومينيومي زره دار به شماره 10_95http://zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-كابل-20-كيلوولت-10_95.aspxمناقصه خريد كابل20كيلوولت خشك 185*1 آلومينيومي زره دار به شماره 10_95تاريخ شروع فروش اسناد:1395/02/09تاريخ پايان فروش اسناد : 1395/02/18خاتمه یافته

 اخبار

 

 

درگزارش عملكرد تست لوازم اندازه گيري شركت توزيع نيروي برق استان زنجان آمده است:تعويض 2050دستگاه كنتوربرق معيوب ونقصان مصرف استان در يكسال گذشتهhttp://zedc.ir/news/Pages/درگزارش-عملكرد--تست-لوازم-اندازه-گيري-شركت-توزيع-نيروي-برق-استان-زنجان-آمده-است.aspxدرگزارش عملكرد تست لوازم اندازه گيري شركت توزيع نيروي برق استان زنجان آمده است:تعويض 2050دستگاه كنتوربرق معيوب ونقصان مصرف استان در يكسال گذشته1395/06/27
درپي انجام مانور پدافند غيرعامل بر روي خروجي هاي حساس شبكه توزيع برق مطرح شد:تمركز به مراكز حساس و مهم ،‌ اولويت پدافند غيرعامل توزيع برق استان زنجانhttp://zedc.ir/news/Pages/درپي-انجام-مانور-پدافند-غيرعامل-بر-روي-خروجي-هاي-حساس-شبكه-توزيع-برق-مطرح-شد.aspxدرپي انجام مانور پدافند غيرعامل بر روي خروجي هاي حساس شبكه توزيع برق مطرح شد:تمركز به مراكز حساس و مهم ،‌ اولويت پدافند غيرعامل توزيع برق استان زنجان1395/06/25
توزيع برق شهرستان خدابنده فاتح مسابقات چهارجانبه فوتسال شدhttp://zedc.ir/news/Pages/توزيع-برق-شهرستان-خدابنده-فاتح-مسابقات-چهارجانبه-فوتسال-شد.aspxتوزيع برق شهرستان خدابنده فاتح مسابقات چهارجانبه فوتسال شد1395/06/25
با‌حضور نماينده‌هاي شركت ناري كشور چين در شركت توزيع نيروي برق استان زنجان:تست و راه اندازي سامانه هاي سرور فهام ؛ انقلابي ترين طرح وزارت نيروhttp://zedc.ir/news/Pages/با‌حضور-نماينده‌هاي-شركت-ناري-كشور-چين-در-شركت-توزيع-نيروي-برق-استان-زنجان.aspxبا‌حضور نماينده‌هاي شركت ناري كشور چين در شركت توزيع نيروي برق استان زنجان:تست و راه اندازي سامانه هاي سرور فهام ؛ انقلابي ترين طرح وزارت نيرو1395.06.23