ورود به سایت

 معاملات

 

 

مناقصه محدود خريد كابل آلومينيومي خودنگهدار به شماره 76_94http://zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-محدود-خريد-كابل-خودنگهدار_76_94.aspxمناقصه محدود خريد كابل آلومينيومي خودنگهدار به شماره 76_94شروع دانلود اسناد از تاريخ : 1394/11/14پايان مهلت ارسال اسناد : تا ساعت 14:00 روز 1394/12/02خاتمه یافته
مناقصه عمومي دو مرحله اي نظارت فني و مالي پروژه ها به شماره 45_94http://zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-نظارت-فني-و-مالي-شماره-45_94.aspxمناقصه عمومي دو مرحله اي نظارت فني و مالي پروژه ها به شماره 45_94تاريخ شروع خريد اسنادو بارگزاري در سايت:1394/08/11مهلت ارسال اسناد :1394/08/30 تا ساعت 14:00خاتمه یافته
مناقصه خريد انواع ترانسفورماتور20 كيلوولت روغني كم تلفات (AB') به شماره 09_95http://zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-انواع-ترانسفورماتور-09_95.aspxمناقصه خريد انواع ترانسفورماتور20 كيلوولت روغني كم تلفات (AB') به شماره 09_95تاريخ شروع فروش اسناد: 1395/02/09تاريخ پايان فروش اسناد : 1395/02/18خاتمه یافته
مناقصه خريد كابل20كيلوولت خشك 185*1 آلومينيومي زره دار به شماره 10_95http://zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-كابل-20-كيلوولت-10_95.aspxمناقصه خريد كابل20كيلوولت خشك 185*1 آلومينيومي زره دار به شماره 10_95تاريخ شروع فروش اسناد:1395/02/09تاريخ پايان فروش اسناد : 1395/02/18خاتمه یافته

 اخبار

 

 

درخشش ورزشكاران توزيع برق زنجان در مسابقات بدمينتون يادواره بسيجhttp://zedc.ir/news/Pages/درخشش-ورزشكاران-توزيع-برق-زنجان-در-مسابقات-بدمينتون-يادواره-بسيج.aspxدرخشش ورزشكاران توزيع برق زنجان در مسابقات بدمينتون يادواره بسيج1395/09/07
با رويكردپدافندغيرعامل و بدنبال بارش برف وكولاك در ارتفاعات شهرستان ابهر رخداد:بيست ودوكيلومتر از شبكه توزيع برق خروجي راه آهن شهرستان ابهر ساماندهي شدhttp://zedc.ir/news/Pages/با-رويكردپدافندغيرعامل-و-بدنبال-بارش-برف-وكولاك-در-ارتفاعات-شهرستان-ابهر-رخداد.aspxبا رويكردپدافندغيرعامل و بدنبال بارش برف وكولاك در ارتفاعات شهرستان ابهر رخداد:بيست ودوكيلومتر از شبكه توزيع برق خروجي راه آهن شهرستان ابهر ساماندهي شد1395/09/06
درديدار مديرعامل شركت توزيع نيروي برق با مديران شركت آب منطقه اي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان زنجان مطرح شد:تعامل مديران دستگاه‌هاي خدمات‌رسان ، اجراي طرح هاي توسعه اي استان را تسهيل خواهد كردhttp://zedc.ir/news/Pages/درديدار-مديرعامل-شركت-توزيع-نيروي-برق-با-مديران-شركت-آب-منطقه-اي-و-بنياد-مسكن-انقلاب-اسلامي-استان-زنجان-مطرح-شد.aspxدرديدار مديرعامل شركت توزيع نيروي برق با مديران شركت آب منطقه اي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان زنجان مطرح شد:تعامل مديران دستگاه‌هاي خدمات‌رسان ، اجراي طرح هاي توسعه اي استان را تسهيل خواهد كرد1395/09/04
نشست بانوان شاغل درصنعت آب وبرق استان با مشاور وزير نيرو دراموربانوان وخانوادهhttp://zedc.ir/news/Pages/نشست-بانوان-شاغل-درصنعت-آب-وبرق-استان-با-مشاور-وزير-نيرو-دراموربانوان-وخانواده.aspxنشست بانوان شاغل درصنعت آب وبرق استان با مشاور وزير نيرو دراموربانوان وخانواده1395/09/03